Pass på ryggen

Gode tips om snømåking og bruk av spaderedskaper


Fysioterapeur Anne E. Braaten Aune bøyer knær og hofteledd og stiver av

ryggen slik at ikke de små musklene utsettes for mer belastning enn nødvendig.

Ikke vri kroppen, men ta et skritt til siden før snøen kastes av spaden.

Rett ut kroppen og kast snøen.

 

 

PASS PÅ RYGGEN

 

når du måker

 

Snømåking er som en hard treningsøkt. Når kroppen ikke er forberedt, kan

det få katastrofale følger. Bøy knærne og hofteleddet, slik at

belastningen på ryggen blir mindre, råder fysioterapeuten.

Ofte er det ryggen snømåkingen går utover. Når det laver ned etter en snø

fattig vinter så langt, blir det tøffe tak med skuffe og spade. Kroppen

utsettes for en uvant, brå og voldsom påkjenning.

 

Det som ofte skjer, er at en er stiv og kald før en begynner snømåkingen.

Muskler og ledd er ikke forberedt. Det blir som å starte trening uten å

varme opp først, og overgangen blir dermed for brå, påpeker fysioterapeutenved Molde bedriftshelsetjeneste, Anne E. Braaten Aune.

Svært viktig for å ungå at kroppen tar skade av snømåkingen, er

arbeidsstillingen.

De fleste gjør den feilen at de står med stive knær og bøyd rygg når de

måker med spade. Da blir belastningen på de små musklene nederst i ryggen

for stor. Snømåing med spade kan sammenlignes med løft. Nå vet de fleste

at en skal løfte med bøyde knær og bøy i hofteleddet. I denne stillingen

stives ryggen av, og de små muskllene i ryggen utsettes ikke for belastning,

forklarer fysioterapeuten  og legger til at små barn er gode eksempler på

hvordan en skal løfte riktig. De går alltid ned i knebøy.

Når snøen skal kastes av spaden, skal en ta et skritt til siden istedet for

å vri overkroppen. Vridning samtidig med løftet, øker sjansen for at en

pådrar seg ryggskader. Viktig er det også å ungå at ryggen blir kald.

Dersom en måker snø med kort jakke eller genser får en en kald sone på

ryggen. Når musklene er kalde, øker sjansen for å pådra seg skader

ytterligere.

Valg av måkeredskap skal en være nøye med. Anne E. Braaten Aune anbefaler

spade med hjelpearm, en såkalt lett-løfter som kan monteres på en vanlig

spade. Spaden skal ha langt skaft, slik at en slipper å bøye seg så langt

ned. Snøskuffe er også bra, der en kommer til med den. Med snøskuffe får en

brukt hele kroppstyngden når snøen skal flyttes.

Noen bør holde seg helt unna snømåking. For folk med dårlig rygg eller

dårlig hjerte, kan tung snømåking bli en for stor belastning.

Folk kjenner som regel sin egen begrensing. De som er i tvil, må rådføre

seg med legen sin før de prøver seg på snømåking, mener Aune.

Sist, men ikke minst, gjelder det bare å innse snømåkinger en del av

hverdagen i vinter på Nordvestlandet.

Folk har det så travelt at de ikke setter av tid til snømåking. Stå opp

litt tidligere og bruk litt lengre tid på snåmåkingen. Ta litt mindre snø i

hvert spadetak, så blir ikke belastningen skadelig. Dersom folk ikke har

tid til å tenke på kroppen når de måker snø, kan de i allefall ikke ha tid

til å bli sengeliggende med dårlig rygg etter snømåking.! poengterer

fysioterapeuten.


Bruk Lettløfteren hjemme og på hytta.

 

«»